Jdi na obsah Jdi na menu
 


Workshop

 
Mezinárodní tematická síť na podporu zaměstnanosti lidí s poruchou autistického spektra (PAS)
Jak na osvětu v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením?
Workshop v rámci projektu Společně to zvládneme / Together
We Can Manage
15. 12. 2014
Era Svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1
Společnost si dostatečně neuvědomuje, že lidé se zdravotním postižením a specifickými potřebami obecně mají stejné právo na práci, jako ostatní. Co pro osvětu v oblasti zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce dělá stát a jaké jsou jeho plány do budoucna? Z čeho vychází při zadávání své kampaně a komu svěřuje její realizaci? Jak mohou přispět neziskovky, které jsou v každodenním kontaktu lidmi, kterým by měla kampaň pomáhat? Mohou napomoci k její úspěšnosti? Pokusme se najít společnou řeč a za neziskový sektor zformulovat doporučení, jak nejlépe komunikovat veřejnosti právo lidí se zdravotním postižením na práci a zaměstnavatelům výhody, které jim ze zaměstnávání lidí se specifickými potřebami vyplývají.
Program
9:30 – 10:00​Prezence, ranní káva
10:00 – 10:15​Zahájení, cíl setkání, shrnutí předchozích jednání v rámci projektu TWCM
10:15 – 11:15 ​Komunikační kampaň MPSV k zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce (projekt Větší šance), plány do budoucna
11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:30 ​Doporučení ke kampani na zaměstnávání lidí se specifickými potřebami za neziskovky I (projednání návrhů účastníků a vybrání těch, na kterých panuje shoda)
12:30 – 13:30​Oběd
13:30 – 14:30​Doporučení ke kampani na zaměstnávání lidí se specifickými potřebami za neziskovky II (Formulace konkrétních doporučení do společného textu)
14:30 – 14:45​Přestávka
14:45 – 15:30​Doporučení ke kampani na zaměstnávání lidí se specifickými potřebami za neziskovky III (Finalizace textu, jeho odsouhlasení účastníky a dohoda o dalším postupu)
15:30 – 16:00​Ukončení oficiální části jednání, možnost pro neformální diskuzi účastníků v prostorách ERA Svět
 
Občerstvení zajištěno. Drobné posuny v programu jednání vyhrazeny.
Doprava: metro A, B stanice Můstek. ERA Svět se nachází v prostorách ČSOB cca 50 m od zadního vchodu obchodního domu Baťa, směr Jungmannovo náměstí)
www.twcm.cz, www.praha.apla.cz