Jdi na obsah Jdi na menu
 


Curriculum vitae

Jméno : Petra Valentová

Narozena : duben 1972 v Ústí nad Labem

Vzdělání : 1990- 1996 ZČU Pedagogická fakulta,učitelství 2. a 3. stupeň,aprobace Tv - On

               2010- 2014  Skálův institut - sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrované psychoterapii                                                                 10. komunita

                2015 - odborné specializační vzdělávání - péče o osoby trpící demencí

                                                  - individuální plánování sociálních služeb

                                                  - aktivizační techniky v sociálních službách  

I

Rekvalifikační kurz:

PF ZČU v Plzni, školící pracoviště akreditované MŠMT dle vyhlášky MPSV č. 21/91 Sb. pod číslem 13 616/9234

        leden - březen 1994 - Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo sektor                                                      zdravotnického zařízení

 

        duben - červen 2015 -  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 
                          Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
                          č. akreditace MPSV 2011/0674 - PK

 

 

 Praxe : 2000 - rodič dítěte s Aspergerovým syndromem

            2003 - edukace lékařů v léčbě onkologických pacientů 

            2010 - psychologické poradenství  
            2013 - poradenství zaměřené na problematiku Aspergerova syndromu
            2014 - člen pracovní skupiny na MPSV
            2014 - předsedkyně správní rady proPAS
            2015 - člen odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
            2015 - sportovní a rekondiční masáže
            2015 - dvouměsíční stáž v Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s
            2016 - člen pracovní skupiny MZ ČR - dětská a dorostová psychiatrie 
            2017 - člen pracovní skupiny na MPSV - sociální a pobytové služby
 

                                        

Absolvované kurzy :

Efekt Olomouc – Doc. PHDr. Vladimír Taubner,CSc
                               Typologie osobnosti – komunikace a jednání s klientem
                               Typologie klienta
 
 HOR-MED – Kateřina Horká - Profesionální prezentace
 
 Mercuri –   kurz asertivity
 
APLA Praha - Mgr. Julius Bittmann - Terapie úzkosti, rituálů a dalších přidružených poruch                                                         u lidí s autismem.
                      červen 2015                   
 
APLA Praha - MUDr. Magdaléna Ryšánková - Je třeba bát se léků u dětí s PAS a                                                                                   přidruženými problémy?
                        září 2015
 
 
EduSpa College - Bc. Kamil Štědrák - Kineziotaping I., II.
 
                         říjen 2016
 
EduSpa College - Robert Al Aref - Dornova metoda a Breussova masáž
 
                         leden 2017
 
EduSpa College - Mgr. Ludmila Boháčová - Manuální lymfodrenáž těla v regeneraci
 
                          září 2017
 
EduSpa College - Jana Banszelová - Trigger points
 
                          říjen 2017
 
EduSpa College - Robert Al Aref - Masáž proti celulitidě a formování postavy
 
                          listopad 2017 
 
            
Akreditované kurzy:
 
Dětské centrum Paprsek,Autistik -Základy vzdělávání a péče o občany s autismem
                    Licence AKP ČR / PHA / ŠA / 069 / 2010
                    březen - duben 2010
 
APLA Praha - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem
                    Licence 25 118/2008-25-473
                    listopad 2010 
 
APLA Severní Čechy - Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom
                     duben 2013
 
3. Mezinárodní konference v rámci projektu " Pojďme do toho společně II "
Evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Operační program lLdské zdroje a zaměstnanost, Podporujeme vaši budoucnost,
                     Licence CZ. 1. 04 / 5. 1. 01/77. 00182
                     únor 2014 
 
 
 APLA Praha - Psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů dětí s Aspergerovým                               syndromem
                          říjen 2014
                          č. akreditace MPSV vzdělávacímu progromu  2014/1184-PC/PP
                          č. akreditace MPSV vzdělávacímu zařízení      2011/0515-I
 

 

Manažerské dovednosti - listopad 2016
                               číslo akreditace kurzu: MŠMT-7758/2015-1/248
 
Účast na konferencích:
 
APLA Praha, 9. - 10.10.2014, Autismus - závažný společenský problém nebo modní záležitost
Význam včasné diagnozy