Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza očkování a autismus

4. 7. 2015

Přesvědčit člověka s autismem o tom, že jeho názor by mohl být špatný, je docela náročné. To mohou potvrdit rodiče dětí s PAS, které se snaží se svým dítětem jít do konfrontace. Zdá se mi, že z této dlouhé diskuze se dá dojít k vědecky podloženému názoru, že autismus je záležitost genetiky. Ono je totiž velmi těžké si zvědomit, že chování mého dítěte s autismem v mnohém kopíruje mé chování, mé vzorce myšlení a že jsme si vlastně velmi podobní........pokud je v genech určitá informace, tak je jen otázkou času, kdy a čím bude spuštěna. Mluvila a viděla jsem pár dětí s autismem, jejichž rodiče byli přesvědčeni, že dítě má autismus po očkování. Bohužel, kdo z nás, kdo nestudoval psychologii, zná vývojovou psychologii? Má zkušenost je taková, že když jsou rodiče konfrontováni s tím, co jejich dítě mělo dělat v určitém věku, tak dojdeme k tomu, že určité zvláštnosti ve vývoje dítěte byly, ale pro rodiče nebyly nápadné. A nelze opomenout i fakt, že určité rysy a charakteristiky se táhnou rodinami a pro danou rodinu jsou zcela normální.

 

 

"Když se nedávno provalil podvod s falšováním dat uvnitř CDC, což je americký Úřad pro prevenci a kontrolu nemocí, naše média mlčela. Nereagovalo ministerstvo zdravotnictví ani hlavní hygienik. Jde přitom o vážný případ, neboť zamlčená fakta naznačují, že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy centrálního nervového systému a následně těžká onemocnění. Ukázalo se totiž, že vědci ze CDC řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v raném věku vakcínou MMR. A protože trh je globální, týká se to přirozeně i nás."

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410019-utajena-data/

 

Reakce na tuto reportář - 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/jak-hluboko-klesla-ceska-televize-az-ke-konspiracnim-teoriim-o-zdravi/

 

REAKCE MUDr.JANY GANDALOVIČOVÉ.doc

 

http://technet.idnes.cz/reportaz-cd-nedej-se-utajena-data-ockovani-fii-/veda.aspx?c=A150618_185307_veda_pka

 

Reakce na článek Pavla Kasíka s názvem Nebezpečné očkování.doc

http://goo.gl/7Zh9Cj

 

Reakce autorky reportáže.doc

https://www.facebook.com/sona.goblova/posts/838550066181170

 

Jako člen odborné skupiny pro řešení problematiky lidí s PAS při VVZPO děkuji panu redaktorovi Pavlu Kasíkovi za jeho odpověď.  Paní doktorka Gandalovičová je také členem a je velmi smutné, že si předseda vlády pan Sobotka nedává větší pozor, koho pouští do odborných skupin, které zřizuje vláda. V jednom má paní doktorka pravdu - v ČR neexistuje komplexní podpora pro rodiny dětí s autismem a rodiče mají jen malou podporu. Potíže jsou s integrací dětí do škol, s asistenty pedagoga, s příspěvky na péči, s průkazy OZP a s málo dostupnou speciálně - pedagogickou péčí. Rodiny jsou dehonestovány, mnoho maminek dětí s PAS ztrácí práci a protože musí pečovat o své děti, zavírá se jim cesta k návratu do zaměstnání. Rodiny ztrácí jeden ze svých finančních příjmů a mnohdy se dostávají na sociální kraj společnosti. A v případě samoživitelek se propadají na dno společnosti. Toto jsou problémy, které nejsou nikým řešeny a není politická vůle cokoli řešit. Místo toho se členka odborné skupiny, paní doktorka Gandalovičová, pouští do šíření poplašných zpráv.

 

Vyjádření redaktora Technet.doc

https://www.facebook.com/Technet.cz/posts/10153473033694874

 

Vyjadřuji podporu paní PhDr. Kateřině Thorové z APLA. 
Jelikož naším cílem je spojovat aktivity vedoucí ke zlepšení života lidí s autismem, ráda bych podpořila komentář Kateřiny Thorové určený paní MUDr. Janě Gandalovičové: " Vaše konstatování, že APLA „nic moc“ nedělá, se mě samozřejmě dotklo, poškozuje nás v očích veřejnosti. Zjistili jsme, že negativní obraz APLA byl prezentován i poslancům v parlamentu, aniž bychom s těmito názory byli v APLA jakkoliv konfrontováni. Negativně laděné otázky vhozené do pléna vnímám jako bodnutí nože do zad organizaci, která, a doufám, že nebudu příliš sebevědomá, v ČR pro problematiku autismu udělala zatím nejvíc. Nikdo ze zástupců z APLA, i přes jejich vysoký odborný kredit a rozsáhlé zkušenosti, nebyl přizván do odborné skupiny VVZPO. Za možnost zapojit se do práce výboru a přednášet v parlamentu vděčíme poslancům, kteří si naštěstí informace o APLA prověřili a udělali si vlastní úsudek, a také našim klientům, kteří se za nás postavili a požádali Úřad vlády o naši účast. "

Rodiče dětí s autismem, z nichž mnozí jsou organizovány v našem sdružení, napsali dopis na Úřad vlády a ze vzniklé iniciativy byli do odborné skupiny při VVZPO přizváni odborníci z APLA Praha a FN Motol. Tímto děkuji vám všem, kteří jste dopis zaslali a hlavně autorce dopisu.

 

Reakce Kateřimy Thorové APLA.doc

http://www.praha.apla.cz/apla-k-otevrenemu-dopisu-mudr-gandalovicove-prilis-mnoho-adjektiv.html

 

Vyjádření etického panelu ČT

 

EP_usneseni_2015_03.pdf

http://img.ceskatelevize.cz/boss/pages/vse-o-ct/eticky-panel/pdf/EP_usneseni_2015_03.pdf

 

 

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. LF UK vydává toto prohlášení:

 

 

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. LF UK vydává toto prohlášení:

 

Odkaz na celý dokument:

 

http://www.lf1.cuni.cz/vedecka-rada-1-lf-uk-zapis-ze-zasedani-ze-dne-26-1-2016

 

 

 

 

 

Emotikona frown