Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navýšení PnP o 10% od roku 2016

15. 12. 2015

Po celý rok 2015 vedla NRZP s vládou ČR jednání o valorizaci PnP o 10% od ledna 2016. Ač je u vlády ČSSD, v době, kdy proběhla reforma sociálního systému byla ČSSD v opozici a z navrhovanými změnami nesouhlasila, tak musím konstatovat, že ani po 3 letech vlády sociální demokracie se situace rodin, které pečují o své blízké nijak nezlepšila. Vláda sama nepřišla s žádnou systémovou změnou, vše se musí velmi složitě vyjednávat, prosazovat a co mne trápí nejvíce, jsou proklamovaná prohlášení ministryně Michaely Marksové o tom, jak vládě na lidem s hendikepy záleží.

 

Začnu trochu netradičně od konce. Zprávy ČT 24 - 12:00 minuta.

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/215411023001214/

 

Paní poslankyně Jitka Chalánková má bohužel pravdu. Nikdo z vládních představitelů nemá alespoň minimální snahu řešit problematiku lidí se zdravotním postižením komplexně, systémově. Jsem samozřejmě velmi ráda, že naše společná snaha o zvýšení PnP je na úspěšné cestě. Ono totiž ještě není úplně vyhráno. Výše PnP je totiž dána zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a tudíž musí ještě proběhnout novelizace zákona v Poslanecké sněmovně. Na mnoha jednáních, seminářích jsme velmi často mluvili o tom, že část, která řeší výši PnP by měla být ze zákona vyjmuta, ale to není ve veřejném zájmu. Proto nemůže být PnP přirozeně valorizován, protože každá jeho změna požaduje novelizaci zákona 108/2006 Sb. MPSV a MF to zdůvodňují tím, že PnP je vyplácen z nepojistných dávek a přímo zasahuje do mandatorních výdajů rozpočtu ČR.

 

http://icv.vlada.cz/scripts/modules/advice/detail.php?id=647 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandatorn%C3%AD_v%C3%BDdaje_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 

Za povšimnutí stojí i skutečnost, že v ČR pobírají PnP pouhé 3% osob, kdežto v evropských zemích je průměrný počet příjemců PnP mezi 4,5 - 9%. Výdaje jednotlivých evropských zemí na sociální služby činí v průměru 2% hrubého domácího produktu. U nás tyto výdaje nepřekračují 1%. To je jasný důkaz toho, že sociální služby jsou hluboce poddimenzovány a nejsou na ně vynakládány potřebné finanční prostředky ( časopis Mosty 5/2015).

 

A nyní se pojďme vrátit v čase a shrnout si, co vše jsme za proPAS, z. s. společně s NRZP udělali proto, aby PnP byl navýšen o zmiňovaných 10%.

23. dubna 2015 NRZP vydala prohlášení, které jsme jako členi odsouhlasili.

 

Prohlášení NRZP k valorizaci PnP

 

NRZP vydala v květnu další informaci, jako odpověď na množící se dotazy ohledně navýšení PnP.

 

Informace k valorizaci PnP

 

V červnu proběhlo setkání NRZP s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministryní Michaelou Marksovou. Moc nerozumím tomu, že paní ministryně musí být úkolována, předpokládala bych, že se bude sama bít za práva lidí, jež MPSV má hájit......

 

Jednání s premiérem a ministryní MPSV.

 

Připomínky NRZP k PnP

 

Analýza dopadu nezvýšení PnP

 

NRZP nás dopisem svého předsedy pan Mgr. Václava Krásy vyzvala, abychom za jednotlivé organizace sdružené v NRZP oslovili jednotlivé ministry a poslance, aby podpořili přijetí novely zákona 108/2006 Sb. A tak jsem za proPAS, z. s. učinila.

 

E - mail k přiložené výzvě

 

proPAS, z. s. - výzva vládě a poslancům

 

A odpovědi přišly vcelku zajímavé.......

 

Stanovisko MPSV

 

Stanovisko Ministerstva obrany

 

Potvrzení o doručení z MF

Stanovisko MF

 

Odpověď Veřejné ochránkyně práv

 

Odpověď Ministerstva obchodu a služeb

 

Odpověď paní poslankyně Pavlíny Nytrové

 

Odpověď pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka

 

Ráda bych k tomu uvedla, že odpovědí od paní poslankyně a pana místopředsedy si velmi vážím, protože byli jediný, kdo z poslanců odpověděl. 

Z Ministerstva obrany mi volala paní sekretářka a po telefonu jsme spolu probrali důvody, proč jsem se na jejich ministerstvo obrátila svým dopisem. Moc tomu nerozumněla, slíbila, že to bude tlumočit panu ministrovi. Po obdržené odpovědi můj syn prohlásil: " Napiš mu, že už se nikdy nebudeme dívat na kriminálku Anděl." .......:-)

 

Následně mi volali z Ministerstva zdravotnictví, aby mi oznámili, že písemně na mé podání reagovat nebudou, ale že se budou snažit předat můj dopis některému z náměstků pana ministra, protože pan ministr Němeček je zaneprázdněn.

 

Celou věc navýšení PnP si vzal za svou pan poslanec Jan Bartošek. S výsledky jeho snažení se můžete seznámit  ve zprávách NRZP.

 

21.10.2015 proběhla schůzka, které se zúčastnili -  za ČSSD předseda vlády Bohuslav Sobotka a paní Alena Gajdůšková. Za Hnutí Ano se jednání účastnil místopředseda vlády Andrej Babiš a za Ministerstvo financí paní Marie Bílková, za KDU-ČSL místopředseda Jan Bartošek. Jednání se dále účastnila paní ministryně Michaela Marksová a ekonomický náměstek MPSV ČR Martin Kučera. Za NRZP ČR se jednání účastnil místopředseda Jan Uherka a předseda Václav Krása. 

 

Informace ze schůzky 21.10. 2015

 

Informace o pozměňovacích návrzích zákona 108/2006 Sb.

Pozměňovací návrh I.

Pozměňovací návrh II.

 

Druhé čtení zákona o rozpočtu ČR

 

Zpráva ze sněmovny - 8.12. 2015

 

Zpráva o schválení navýšení PnP

 

A tiskem zpráva vyšla 14.12. 2015. Jak jsem psala na začátku, ještě není definitivně vyhráno, pozměňovací návrh zákona 108/2006 Sb., musí projít sněmovnou. Projednávání zákona v Poslanecké sněmovně může být složité. Zákon nemusí vstoupit v platnost od 1.7. 2016 a potom by se vlastní valorizace PnP uskutečnila až od roku 2017.

Tak si držme palce, protože toto je po dvou letech práce alespoň nějaký výsledek.......

 

http://www.novinky.cz/domaci/389172-vlada-schvalila-navyseni-prispevku-na-peci-o-handicapovane.html?source=FBS